Peraturan MARI

Tahun 2018

 PERMA NOMOR 1 TAHUN 2018

 
Tentang:
TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM

 PERMA NOMOR 2 TAHUN 2018

 
Tentang:
HAKIM KHUSUS TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM

 PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018

 
Tentang:
ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

 PERMA NOMOR 4 TAHUN 2018

 
Tentang:
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

 PERMA NOMOR 5 TAHUN 2018

 
Tentang:
KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

 

 

Tahun 2017

 PERMA NOMOR 01 TAHUN 2017

 
Tentang:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

 PERMA NOMOR 02 TAHUN 2017

 
Tentang:
PENGADAAN HAKIM

 PERMA NOMOR 03 TAHUN 2017

 
Tentang:
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

 PERMA NOMOR 04 TAHUN 2017

 
Tentang:
TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG

 PERMA NOMOR 05 TAHUN 2017

 
Tentang:
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

 PERMA NOMOR 06 TAHUN 2017

 
Tentang:
HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

 PERMA NOMOR 08 TAHUN 2017

 
Tentang:
PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN

 PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017

 
Tentang:
FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG