PERKARA YANG TELAH TERBIT AKTA CERAI DI PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

NO. NOMOR PERKARA TANGGAL AKTA CERAI TAHUN AKTA CERAI JENIS PERKARA
1 0182/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-06-30 2020 Cerai Gugat
2 0135/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-06-24 2020 Cerai Gugat
3 0131/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-06-23 2020 Cerai Gugat
4 0117/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-06-17 2020 Cerai Gugat
5 0144/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-06-10 2020 Cerai Talak
6 0168/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-06-10 2020 Cerai Gugat
7 0173/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-06-09 2020 Cerai Talak
8 0169/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-06-08 2020 Cerai Talak
9 0170/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-06-08 2020 Cerai Talak
10 0174/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-06-08 2020 Cerai Talak
11 0162/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-06-03 2020 Cerai Gugat
12 0149/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-28 2020 Cerai Gugat
13 0175/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-27 2020 Cerai Gugat
14 0176/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-27 2020 Cerai Gugat
15 0163/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-26 2020 Cerai Gugat
16 0164/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-26 2020 Cerai Gugat
17 0167/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-26 2020 Cerai Gugat
18 0171/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-26 2020 Cerai Gugat
19 0172/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-26 2020 Cerai Gugat
20 0160/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-20 2020 Cerai Gugat
21 0140/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-19 2020 Cerai Gugat
22 0143/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-19 2020 Cerai Gugat
23 0145/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-19 2020 Cerai Talak
24 0154/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-18 2020 Cerai Talak
25 0122/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-12 2020 Cerai Gugat
26 0134/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-12 2020 Cerai Gugat
27 0142/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-12 2020 Cerai Gugat
28 0150/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-12 2020 Cerai Gugat
29 0151/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-12 2020 Cerai Gugat
30 0152/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-12 2020 Cerai Gugat
31 0158/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-12 2020 Cerai Gugat
32 0147/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-11 2020 Cerai Talak
33 0081/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-08 2020 Cerai Gugat
34 0159/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-08 2020 Cerai Gugat
35 0112/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-05 2020 Cerai Gugat
36 0133/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-05-04 2020 Cerai Talak
37 0155/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-30 2020 Cerai Gugat
38 0105/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-29 2020 Cerai Talak
39 0153/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-29 2020 Cerai Gugat
40 0014/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-22 2020 Cerai Gugat
41 0136/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-22 2020 Cerai Gugat
42 0439/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-04-21 2020 Cerai Talak
43 0108/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-21 2020 Cerai Talak
44 0125/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-21 2020 Cerai Talak
45 0128/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-21 2020 Cerai Talak
46 0132/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-21 2020 Cerai Talak
47 0139/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-21 2020 Cerai Talak
48 0124/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-20 2020 Cerai Talak
49 0130/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-20 2020 Cerai Talak
50 0101/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-16 2020 Cerai Gugat
51 0102/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-16 2020 Cerai Gugat
52 0113/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-16 2020 Cerai Gugat
53 0138/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-16 2020 Cerai Gugat
54 0103/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-13 2020 Cerai Talak
55 0123/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-13 2020 Cerai Talak
56 0064/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-09 2020 Cerai Gugat
57 0114/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-07 2020 Cerai Gugat
58 0118/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-07 2020 Cerai Gugat
59 0120/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-02 2020 Cerai Gugat
60 0126/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-02 2020 Cerai Gugat
61 0119/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-04-01 2020 Cerai Gugat
62 0046/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-31 2020 Cerai Gugat
63 0073/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-31 2020 Cerai Gugat
64 0087/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-30 2020 Cerai Talak
65 0098/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-30 2020 Cerai Talak
66 0100/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-27 2020 Cerai Gugat
67 0110/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-27 2020 Cerai Gugat
68 0111/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-27 2020 Cerai Gugat
69 0115/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-27 2020 Cerai Gugat
70 0077/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-26 2020 Cerai Talak
71 0093/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-26 2020 Cerai Talak
72 0047/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-24 2020 Cerai Gugat
73 0082/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-24 2020 Cerai Gugat
74 0080/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-18 2020 Cerai Gugat
75 0086/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-18 2020 Cerai Gugat
76 0092/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-18 2020 Cerai Gugat
77 0094/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-18 2020 Cerai Gugat
78 0097/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-18 2020 Cerai Gugat
79 0099/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-18 2020 Cerai Gugat
80 0042/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-17 2020 Cerai Gugat
81 0050/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-17 2020 Cerai Gugat
82 0057/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-17 2020 Cerai Gugat
83 0078/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-13 2020 Cerai Gugat
84 0090/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-13 2020 Cerai Gugat
85 0096/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-13 2020 Cerai Gugat
86 0058/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-12 2020 Cerai Gugat
87 0091/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-12 2020 Cerai Gugat
88 0095/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-12 2020 Cerai Gugat
89 0024/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-10 2020 Cerai Talak
90 0025/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-10 2020 Cerai Gugat
91 0034/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-10 2020 Cerai Gugat
92 0053/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-10 2020 Cerai Gugat
93 0063/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-10 2020 Cerai Gugat
94 0065/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-10 2020 Cerai Gugat
95 0071/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-10 2020 Cerai Gugat
96 0072/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-10 2020 Cerai Gugat
97 0076/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-10 2020 Cerai Gugat
98 0088/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-10 2020 Cerai Gugat
99 0021/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-09 2020 Cerai Talak
100 0039/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-09 2020 Cerai Talak
101 0075/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-09 2020 Cerai Gugat
102 0084/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-06 2020 Cerai Gugat
103 0011/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-05 2020 Cerai Talak
104 0026/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-05 2020 Cerai Gugat
105 0062/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-05 2020 Cerai Talak
106 0067/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-05 2020 Cerai Talak
107 0074/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-05 2020 Cerai Gugat
108 0079/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-05 2020 Cerai Gugat
109 0083/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-05 2020 Cerai Gugat
110 0085/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-05 2020 Cerai Gugat
111 0041/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-04 2020 Cerai Gugat
112 0056/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-04 2020 Cerai Gugat
113 0044/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-03 2020 Cerai Talak
114 0017/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-03-02 2020 Cerai Talak
115 0037/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-28 2020 Cerai Gugat
116 0049/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-28 2020 Cerai Gugat
117 0038/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-27 2020 Cerai Talak
118 0048/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-27 2020 Cerai Talak
119 0059/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-27 2020 Cerai Gugat
120 0061/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-27 2020 Cerai Gugat
121 0054/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-26 2020 Cerai Gugat
122 0045/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-25 2020 Cerai Gugat
123 0055/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-25 2020 Cerai Gugat
124 0060/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-25 2020 Cerai Gugat
125 0013/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-24 2020 Cerai Talak
126 0040/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-21 2020 Cerai Gugat
127 0002/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-20 2020 Cerai Gugat
128 0035/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-20 2020 Cerai Talak
129 0051/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-20 2020 Cerai Gugat
130 0005/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-19 2020 Cerai Talak
131 0027/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-19 2020 Cerai Gugat
132 0036/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-19 2020 Cerai Gugat
133 0052/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-19 2020 Cerai Gugat
134 0030/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-18 2020 Cerai Gugat
135 0001/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-14 2020 Cerai Gugat
136 0003/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-14 2020 Cerai Gugat
137 0443/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-02-13 2020 Cerai Gugat
138 0018/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-13 2020 Cerai Gugat
139 0031/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-13 2020 Cerai Gugat
140 0032/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-13 2020 Cerai Gugat
141 0404/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-02-12 2020 Cerai Gugat
142 0008/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-12 2020 Cerai Gugat
143 0019/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-12 2020 Cerai Gugat
144 0020/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-12 2020 Cerai Gugat
145 0028/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-12 2020 Cerai Gugat
146 0383/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-02-11 2020 Cerai Gugat
147 0022/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-11 2020 Cerai Gugat
148 0437/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-02-07 2020 Cerai Gugat
149 0004/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-07 2020 Cerai Gugat
150 0006/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-07 2020 Cerai Gugat
151 0009/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-07 2020 Cerai Gugat
152 0010/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-07 2020 Cerai Gugat
153 0016/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-07 2020 Cerai Gugat
154 0007/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-06 2020 Cerai Gugat
155 0012/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-06 2020 Cerai Gugat
156 0015/Pdt.G/2020/PA.Mto 2020-02-06 2020 Cerai Gugat
157 0423/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-02-04 2020 Cerai Talak
158 0445/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-29 2020 Cerai Gugat
159 0412/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-27 2020 Cerai Talak
160 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-23 2020 Cerai Gugat
161 0413/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-23 2020 Cerai Gugat
162 0425/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-17 2020 Cerai Gugat
163 0436/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-15 2020 Cerai Gugat
164 0212/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-14 2020 Cerai Gugat
165 0422/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-13 2020 Cerai Gugat
166 0420/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-08 2020 Cerai Talak
167 0366/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-07 2020 Cerai Talak
168 0419/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-07 2020 Cerai Gugat
169 0428/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-07 2020 Cerai Talak
170 0438/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-07 2020 Cerai Gugat
171 0441/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-07 2020 Cerai Gugat
172 0442/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-07 2020 Cerai Gugat
173 0432/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-03 2020 Cerai Gugat
174 0434/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-03 2020 Cerai Gugat
175 0435/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-03 2020 Cerai Gugat
176 0440/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-03 2020 Cerai Gugat
177 0409/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-02 2020 Cerai Talak
178 0417/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-02 2020 Cerai Gugat
179 0426/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-02 2020 Cerai Gugat
180 0433/Pdt.G/2019/PA.Mto 2020-01-02 2020 Cerai Gugat
181 0429/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-27 2019 Cerai Gugat
182 0411/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-26 2019 Cerai Gugat
183 0421/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-26 2019 Cerai Gugat
184 0225/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-20 2019 Cerai Gugat
185 0424/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-20 2019 Cerai Gugat
186 0430/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-20 2019 Cerai Gugat
187 0418/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-19 2019 Cerai Talak
188 0279/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-18 2019 Cerai Gugat
189 0394/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-16 2019 Cerai Talak
190 0415/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-16 2019 Cerai Gugat
191 0406/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-13 2019 Cerai Gugat
192 0414/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-13 2019 Cerai Gugat
193 0267/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-12 2019 Cerai Gugat
194 0416/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-11 2019 Cerai Gugat
195 0401/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-10 2019 Cerai Talak
196 0317/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-09 2019 Cerai Talak
197 0388/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-09 2019 Cerai Talak
198 0391/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-09 2019 Cerai Talak
199 0400/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-09 2019 Cerai Talak
200 0205/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-06 2019 Cerai Gugat
201 0407/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-06 2019 Cerai Gugat
202 0223/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-04 2019 Cerai Gugat
203 0233/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-04 2019 Cerai Gugat
204 0385/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-04 2019 Cerai Gugat
205 0396/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-04 2019 Cerai Talak
206 0410/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-04 2019 Cerai Gugat
207 0382/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-12-02 2019 Cerai Gugat
208 0331/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-29 2019 Cerai Gugat
209 0392/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-29 2019 Cerai Gugat
210 0398/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-29 2019 Cerai Gugat
211 0402/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-29 2019 Cerai Gugat
212 0399/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-27 2019 Cerai Gugat
213 0390/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-22 2019 Cerai Gugat
214 0395/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-22 2019 Cerai Gugat
215 0336/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-21 2019 Cerai Talak
216 0364/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-21 2019 Cerai Gugat
217 0389/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-21 2019 Cerai Gugat
218 0393/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-21 2019 Cerai Gugat
219 0397/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-21 2019 Cerai Gugat
220 0310/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-20 2019 Cerai Talak
221 0387/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-20 2019 Cerai Gugat
222 0379/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-19 2019 Cerai Talak
223 0380/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-18 2019 Cerai Talak
224 0359/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-14 2019 Cerai Gugat
225 0365/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-14 2019 Cerai Gugat
226 0386/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-14 2019 Cerai Gugat
227 0367/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-13 2019 Cerai Talak
228 0368/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-13 2019 Cerai Gugat
229 0308/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-12 2019 Cerai Gugat
230 0362/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-12 2019 Cerai Gugat
231 0374/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-12 2019 Cerai Gugat
232 0377/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-12 2019 Cerai Gugat
233 0384/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-12 2019 Cerai Gugat
234 0376/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-07 2019 Cerai Gugat
235 0344/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-06 2019 Cerai Talak
236 0356/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-06 2019 Cerai Gugat
237 0369/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-06 2019 Cerai Gugat
238 0372/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-06 2019 Cerai Gugat
239 0375/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-06 2019 Cerai Gugat
240 0378/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-06 2019 Cerai Gugat
241 0342/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-05 2019 Cerai Gugat
242 0360/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-05 2019 Cerai Gugat
243 0373/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-11-05 2019 Cerai Gugat
244 0370/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-31 2019 Cerai Gugat
245 0350/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-29 2019 Cerai Gugat
246 0351/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-28 2019 Cerai Talak
247 0361/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-24 2019 Cerai Gugat
248 0345/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-23 2019 Cerai Gugat
249 0347/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-23 2019 Cerai Gugat
250 0352/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-23 2019 Cerai Gugat
251 0363/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-23 2019 Cerai Gugat
252 0325/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-22 2019 Cerai Gugat
253 0337/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-22 2019 Cerai Talak
254 0339/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-22 2019 Cerai Gugat
255 0357/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-22 2019 Cerai Gugat
256 0358/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-22 2019 Cerai Gugat
257 0276/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-18 2019 Cerai Gugat
258 0353/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-18 2019 Cerai Gugat
259 0333/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-17 2019 Cerai Gugat
260 0348/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-17 2019 Cerai Gugat
261 0354/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-17 2019 Cerai Gugat
262 0355/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-17 2019 Cerai Gugat
263 0349/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-16 2019 Cerai Gugat
264 0286/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-15 2019 Cerai Gugat
265 0320/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-15 2019 Cerai Gugat
266 0322/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-15 2019 Cerai Gugat
267 0166/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-14 2019 Cerai Talak
268 0291/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-14 2019 Cerai Talak
269 0323/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-11 2019 Cerai Gugat
270 0343/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-11 2019 Cerai Gugat
271 0314/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-10 2019 Cerai Gugat
272 0335/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-10 2019 Cerai Gugat
273 0338/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-10 2019 Cerai Gugat
274 0238/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-09 2019 Cerai Gugat
275 0271/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-09 2019 Cerai Gugat
276 0340/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-09 2019 Cerai Gugat
277 0298/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-08 2019 Cerai Talak
278 0214/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-03 2019 Cerai Gugat
279 0259/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-03 2019 Cerai Gugat
280 0326/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-03 2019 Cerai Gugat
281 0292/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-02 2019 Cerai Gugat
282 0297/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-02 2019 Cerai Talak
283 0321/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-02 2019 Cerai Talak
284 0327/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-02 2019 Cerai Gugat
285 0328/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-02 2019 Cerai Gugat
286 0329/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-02 2019 Cerai Gugat
287 0334/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-02 2019 Cerai Gugat
288 0307/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-10-01 2019 Cerai Gugat
289 0318/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-27 2019 Cerai Gugat
290 0324/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-27 2019 Cerai Gugat
291 0316/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-25 2019 Cerai Gugat
292 0319/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-25 2019 Cerai Gugat
293 0293/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-24 2019 Cerai Talak
294 0302/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-23 2019 Cerai Talak
295 0303/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-19 2019 Cerai Gugat
296 0288/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-17 2019 Cerai Talak
297 0289/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-17 2019 Cerai Talak
298 0301/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-17 2019 Cerai Gugat
299 0312/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-17 2019 Cerai Gugat
300 0283/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-12 2019 Cerai Gugat
301 0296/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-12 2019 Cerai Gugat
302 0300/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-12 2019 Cerai Gugat
303 0309/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-12 2019 Cerai Gugat
304 0311/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-12 2019 Cerai Gugat
305 0315/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-12 2019 Cerai Gugat
306 0281/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-11 2019 Cerai Gugat
307 0313/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-11 2019 Cerai Gugat
308 0257/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-10 2019 Cerai Talak
309 0260/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-10 2019 Cerai Gugat
310 0266/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-10 2019 Cerai Gugat
311 0294/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-10 2019 Cerai Gugat
312 0304/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-10 2019 Cerai Gugat
313 0305/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-10 2019 Cerai Gugat
314 0306/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-10 2019 Cerai Gugat
315 0265/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-09 2019 Cerai Talak
316 0285/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-09 2019 Cerai Talak
317 0287/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-09 2019 Cerai Talak
318 0231/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-05 2019 Cerai Gugat
319 0268/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-05 2019 Cerai Gugat
320 0299/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-05 2019 Cerai Gugat
321 0290/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-04 2019 Cerai Gugat
322 0295/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-04 2019 Cerai Gugat
323 0200/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-03 2019 Cerai Gugat
324 0256/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-03 2019 Cerai Gugat
325 0234/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-09-02 2019 Cerai Gugat
326 0282/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-30 2019 Cerai Gugat
327 0284/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-30 2019 Cerai Gugat
328 0072/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-29 2019 Cerai Gugat
329 0151/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-29 2019 Cerai Talak
330 0269/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-29 2019 Cerai Gugat
331 0277/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-29 2019 Cerai Gugat
332 0278/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-29 2019 Cerai Gugat
333 0156/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-28 2019 Cerai Gugat
334 0270/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-28 2019 Cerai Gugat
335 0272/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-28 2019 Cerai Gugat
336 0280/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-28 2019 Cerai Gugat
337 0181/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-26 2019 Cerai Talak
338 0253/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-26 2019 Cerai Talak
339 0262/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-26 2019 Cerai Talak
340 0105/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-23 2019 Cerai Gugat
341 0274/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-22 2019 Cerai Gugat
342 0275/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-22 2019 Cerai Gugat
343 0264/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-21 2019 Cerai Gugat
344 0147/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-20 2019 Cerai Gugat
345 0217/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-19 2019 Cerai Talak
346 0245/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-19 2019 Cerai Talak
347 0191/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-15 2019 Cerai Talak
348 0207/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-15 2019 Cerai Gugat
349 0243/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-15 2019 Cerai Talak
350 0247/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-15 2019 Cerai Talak
351 0248/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-14 2019 Cerai Gugat
352 0252/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-14 2019 Cerai Gugat
353 0255/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-14 2019 Cerai Gugat
354 0263/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-14 2019 Cerai Gugat
355 0240/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-13 2019 Cerai Talak
356 0249/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-13 2019 Cerai Gugat
357 0251/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-13 2019 Cerai Gugat
358 0254/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-13 2019 Cerai Gugat
359 0232/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-09 2019 Cerai Gugat
360 0237/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-09 2019 Cerai Gugat
361 0226/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-08 2019 Cerai Gugat
362 0241/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-08 2019 Cerai Gugat
363 0242/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-08 2019 Cerai Gugat
364 0143/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-07 2019 Cerai Gugat
365 0229/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-07 2019 Cerai Gugat
366 0230/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-07 2019 Cerai Gugat
367 0250/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-07 2019 Cerai Gugat
368 0137/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-06 2019 Cerai Talak
369 0204/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-06 2019 Cerai Gugat
370 0228/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-06 2019 Cerai Gugat
371 0235/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-06 2019 Cerai Gugat
372 0236/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-06 2019 Cerai Gugat
373 0189/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-05 2019 Cerai Talak
374 0209/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-05 2019 Cerai Talak
375 0103/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-02 2019 Cerai Gugat
376 0120/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-08-02 2019 Cerai Gugat
377 0224/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-31 2019 Cerai Gugat
378 0227/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-31 2019 Cerai Gugat
379 0165/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-30 2019 Cerai Gugat
380 0218/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-30 2019 Cerai Gugat
381 0222/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-30 2019 Cerai Gugat
382 0073/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-29 2019 Cerai Talak
383 0118/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-26 2019 Cerai Gugat
384 0219/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-25 2019 Cerai Gugat
385 0215/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-24 2019 Cerai Gugat
386 0216/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-24 2019 Cerai Gugat
387 0213/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-23 2019 Cerai Gugat
388 0220/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-23 2019 Cerai Gugat
389 0221/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-23 2019 Cerai Gugat
390 0171/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-19 2019 Cerai Gugat
391 0201/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-18 2019 Cerai Gugat
392 0202/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-18 2019 Cerai Gugat
393 0208/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-18 2019 Cerai Gugat
394 0210/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-18 2019 Cerai Gugat
395 0177/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-17 2019 Cerai Gugat
396 0197/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-17 2019 Cerai Gugat
397 0199/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-17 2019 Cerai Gugat
398 0093/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-16 2019 Cerai Gugat
399 0167/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-16 2019 Cerai Gugat
400 0203/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-16 2019 Cerai Gugat
401 0198/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-07-15 2019 Cerai Talak
402 0112/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-11 2019 Cerai Gugat
403 0084/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-10 2019 Cerai Gugat
404 0168/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-10 2019 Cerai Gugat
405 0185/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-10 2019 Cerai Gugat
406 0018/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-09 2019 Cerai Talak
407 0040/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-09 2019 Cerai Talak
408 0042/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-09 2019 Cerai Talak
409 0187/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-09 2019 Cerai Talak
410 0195/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-09 2019 Cerai Talak
411 0196/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-09 2019 Cerai Talak
412 0144/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-08 2019 Cerai Talak
413 0077/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-05 2019 Cerai Gugat
414 0098/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-04 2019 Cerai Talak
415 0176/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-04 2019 Cerai Gugat
416 0122/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-01 2019 Cerai Talak
417 0133/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-07-01 2019 Cerai Talak
418 0044/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-28 2019 Cerai Gugat
419 0182/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-26 2019 Cerai Gugat
420 0155/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-25 2019 Cerai Gugat
421 0180/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-25 2019 Cerai Talak
422 0184/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-25 2019 Cerai Gugat
423 0145/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-24 2019 Cerai Talak
424 0170/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-20 2019 Cerai Talak
425 0005/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-18 2019 Cerai Talak
426 0079/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-17 2019 Cerai Gugat
427 0148/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-17 2019 Cerai Gugat
428 0173/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-17 2019 Cerai Talak
429 0022/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-14 2019 Cerai Gugat
430 0023/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-14 2019 Cerai Gugat
431 0026/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-14 2019 Cerai Gugat
432 0032/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-14 2019 Cerai Gugat
433 0041/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-14 2019 Cerai Gugat
434 0048/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-14 2019 Cerai Gugat
435 0190/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-14 2019 Cerai Gugat
436 0056/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-12 2019 Cerai Gugat
437 0188/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-12 2019 Cerai Gugat
438 0012/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-11 2019 Cerai Gugat
439 0017/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-11 2019 Cerai Gugat
440 0021/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-11 2019 Cerai Gugat
441 0024/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-11 2019 Cerai Gugat
442 0029/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-11 2019 Cerai Gugat
443 0036/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-11 2019 Cerai Gugat
444 0053/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-11 2019 Cerai Gugat
445 0060/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-11 2019 Cerai Gugat
446 0142/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-11 2019 Cerai Gugat
447 0160/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-11 2019 Cerai Gugat
448 0178/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-11 2019 Cerai Gugat
449 0186/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-11 2019 Cerai Gugat
450 0192/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-11 2019 Cerai Gugat
451 0193/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-11 2019 Cerai Gugat
452 0164/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-10 2019 Cerai Gugat
453 0169/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-06-10 2019 Cerai Gugat
454 0172/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-31 2019 Cerai Gugat
455 0174/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-31 2019 Cerai Gugat
456 0175/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-31 2019 Cerai Gugat
457 0014/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-29 2019 Cerai Gugat
458 0113/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-29 2019 Cerai Gugat
459 0013/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-28 2019 Cerai Gugat
460 0135/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-28 2019 Cerai Talak
461 0139/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-28 2019 Cerai Gugat
462 0153/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-28 2019 Cerai Talak
463 0127/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-27 2019 Cerai Talak
464 0009/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-24 2019 Cerai Gugat
465 0158/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-24 2019 Cerai Gugat
466 0159/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-24 2019 Cerai Gugat
467 0001/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-23 2019 Cerai Gugat
468 0008/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-23 2019 Cerai Gugat
469 0149/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-23 2019 Cerai Gugat
470 0150/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-23 2019 Cerai Gugat
471 0108/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-22 2019 Cerai Gugat
472 0161/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-21 2019 Cerai Gugat
473 0162/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-21 2019 Cerai Gugat
474 0106/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-17 2019 Cerai Gugat
475 0130/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-17 2019 Cerai Gugat
476 0028/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-14 2019 Cerai Talak
477 0102/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-14 2019 Cerai Gugat
478 0111/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-14 2019 Cerai Talak
479 0141/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-14 2019 Cerai Gugat
480 0146/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-14 2019 Cerai Gugat
481 0154/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-14 2019 Cerai Gugat
482 0348/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-05-10 2019 Cerai Gugat
483 0114/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-10 2019 Cerai Gugat
484 0152/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-10 2019 Cerai Gugat
485 0138/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-08 2019 Cerai Gugat
486 0128/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-07 2019 Cerai Talak
487 0129/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-07 2019 Cerai Gugat
488 0132/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-07 2019 Cerai Talak
489 0131/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-05-03 2019 Cerai Gugat
490 0082/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-30 2019 Cerai Gugat
491 0136/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-30 2019 Cerai Gugat
492 0140/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-30 2019 Cerai Gugat
493 0054/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-24 2019 Cerai Talak
494 0115/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-24 2019 Cerai Gugat
495 0331/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-04-23 2019 Cerai Gugat
496 0046/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-23 2019 Cerai Gugat
497 0066/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-23 2019 Cerai Gugat
498 0121/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-23 2019 Cerai Gugat
499 0124/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-23 2019 Cerai Gugat
500 0086/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-22 2019 Cerai Gugat
501 0096/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-22 2019 Cerai Gugat
502 0109/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-22 2019 Cerai Talak
503 0125/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-22 2019 Cerai Gugat
504 0057/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-16 2019 Cerai Gugat
505 0074/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-16 2019 Cerai Talak
506 0080/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-16 2019 Cerai Talak
507 0092/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-16 2019 Cerai Gugat
508 0107/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-16 2019 Cerai Gugat
509 0123/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-16 2019 Cerai Gugat
510 0025/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-15 2019 Cerai Talak
511 0095/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-15 2019 Cerai Talak
512 0104/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-12 2019 Cerai Gugat
513 0119/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-12 2019 Cerai Gugat
514 0078/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-11 2019 Cerai Talak
515 0088/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-11 2019 Cerai Gugat
516 0091/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-11 2019 Cerai Gugat
517 0334/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-04-10 2019 Cerai Talak
518 0087/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-10 2019 Cerai Gugat
519 0101/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-10 2019 Cerai Gugat
520 0116/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-10 2019 Cerai Gugat
521 0117/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-10 2019 Cerai Gugat
522 0089/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-09 2019 Cerai Gugat
523 0305/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-04-08 2019 Cerai Talak
524 0016/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-08 2019 Cerai Talak
525 0031/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-08 2019 Cerai Gugat
526 0097/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-05 2019 Cerai Gugat
527 0099/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-05 2019 Cerai Gugat
528 0100/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-05 2019 Cerai Gugat
529 0083/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-04 2019 Cerai Gugat
530 0002/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-02 2019 Cerai Gugat
531 0094/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-02 2019 Cerai Gugat
532 0015/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-04-01 2019 Cerai Talak
533 0284/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-03-28 2019 Cerai Talak
534 0004/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-27 2019 Cerai Talak
535 0037/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-27 2019 Cerai Gugat
536 0049/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-27 2019 Cerai Gugat
537 0076/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-27 2019 Cerai Talak
538 0247/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-03-26 2019 Cerai Talak
539 0075/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-26 2019 Cerai Gugat
540 0081/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-26 2019 Cerai Gugat
541 0085/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-26 2019 Cerai Gugat
542 0090/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-22 2019 Cerai Gugat
543 0265/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-03-21 2019 Cerai Gugat
544 0058/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-21 2019 Cerai Talak
545 0059/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-21 2019 Cerai Talak
546 0061/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-21 2019 Cerai Talak
547 0347/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-03-20 2019 Cerai Talak
548 0039/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-19 2019 Cerai Gugat
549 0281/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-03-15 2019 Cerai Gugat
550 0282/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-03-15 2019 Cerai Gugat
551 0067/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-15 2019 Cerai Gugat
552 0065/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-14 2019 Cerai Gugat
553 0047/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-13 2019 Cerai Talak
554 0299/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-03-12 2019 Cerai Gugat
555 0051/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-12 2019 Cerai Gugat
556 0055/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-12 2019 Cerai Gugat
557 0063/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-12 2019 Cerai Gugat
558 0064/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-12 2019 Cerai Gugat
559 0069/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-12 2019 Cerai Gugat
560 0071/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-12 2019 Cerai Gugat
561 0310/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-03-11 2019 Cerai Gugat
562 0318/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-03-11 2019 Cerai Gugat
563 0020/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-11 2019 Cerai Gugat
564 0027/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-11 2019 Cerai Gugat
565 0035/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-11 2019 Cerai Gugat
566 0062/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-11 2019 Cerai Gugat
567 0030/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-06 2019 Cerai Gugat
568 0034/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-06 2019 Cerai Gugat
569 0290/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-03-05 2019 Cerai Gugat
570 0351/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-03-05 2019 Cerai Gugat
571 0003/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-03-05 2019 Cerai Gugat
572 0279/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-03-01 2019 Cerai Gugat
573 0050/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-02-28 2019 Cerai Gugat
574 0349/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-02-27 2019 Cerai Talak
575 0007/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-02-27 2019 Cerai Gugat
576 0274/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-02-26 2019 Cerai Gugat
577 0006/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-02-26 2019 Cerai Gugat
578 0010/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-02-26 2019 Cerai Gugat
579 0011/Pdt.G/2019/PA.Mto 2019-02-26 2019 Cerai Gugat
580 0270/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-02-18 2019 Cerai Gugat
581 0339/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-02-15 2019 Cerai Gugat
582 0258/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-02-14 2019 Cerai Gugat
583 0333/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-02-13 2019 Cerai Gugat
584 0337/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-02-13 2019 Cerai Gugat
585 0169/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-02-12 2019 Cerai Gugat
586 0245/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-02-12 2019 Cerai Gugat
587 0260/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-02-08 2019 Cerai Gugat
588 0268/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-02-08 2019 Cerai Gugat
589 0346/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-02-07 2019 Cerai Gugat
590 0240/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-31 2019 Cerai Gugat
591 0229/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-30 2019 Cerai Talak
592 0342/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-30 2019 Cerai Talak
593 0345/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-30 2019 Cerai Talak
594 0243/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-29 2019 Cerai Gugat
595 0332/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-25 2019 Cerai Gugat
596 0320/Pdt.G/2016/PA.Mto 2019-01-24 2019 Cerai Talak
597 0230/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-24 2019 Cerai Talak
598 0338/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-24 2019 Cerai Gugat
599 0237/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-23 2019 Cerai Talak
600 0344/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-23 2019 Cerai Gugat
601 0231/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-22 2019 Cerai Gugat
602 0248/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-22 2019 Cerai Gugat
603 0325/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-17 2019 Cerai Gugat
604 0340/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-16 2019 Cerai Gugat
605 0234/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-15 2019 Cerai Gugat
606 0221/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-11 2019 Cerai Gugat
607 0326/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-11 2019 Cerai Gugat
608 0341/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-11 2019 Cerai Gugat
609 0343/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-11 2019 Cerai Gugat
610 0211/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-10 2019 Cerai Talak
611 0324/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-10 2019 Cerai Talak
612 0235/Pdt.G/2018/PA.Mto 2019-01-09 2019 Cerai Gugat
613 0212/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-27 2018 Cerai Gugat
614 0214/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-27 2018 Cerai Gugat
615 0313/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-27 2018 Cerai Gugat
616 0328/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-27 2018 Cerai Gugat
617 0329/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-27 2018 Cerai Gugat
618 0330/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-27 2018 Cerai Gugat
619 0335/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-27 2018 Cerai Gugat
620 0336/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-27 2018 Cerai Gugat
621 0215/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-21 2018 Cerai Gugat
622 0220/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-20 2018 Cerai Talak
623 0278/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-20 2018 Cerai Talak
624 0292/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-20 2018 Cerai Talak
625 0319/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-20 2018 Cerai Talak
626 0322/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-20 2018 Cerai Talak
627 0327/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-20 2018 Cerai Gugat
628 0302/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-19 2018 Cerai Talak
629 0202/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-18 2018 Cerai Gugat
630 0262/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-18 2018 Cerai Gugat
631 0239/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-14 2018 Cerai Gugat
632 0267/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-13 2018 Cerai Gugat
633 0272/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-13 2018 Cerai Talak
634 0283/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-13 2018 Cerai Talak
635 0297/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-13 2018 Cerai Talak
636 0316/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-13 2018 Cerai Talak
637 0156/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-11 2018 Cerai Gugat
638 0176/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-11 2018 Cerai Gugat
639 0186/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-11 2018 Cerai Gugat
640 0190/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-11 2018 Cerai Gugat
641 0192/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-11 2018 Cerai Gugat
642 0191/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-11 2018 Cerai Gugat
643 0257/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-11 2018 Cerai Gugat
644 0276/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-11 2018 Cerai Gugat
645 0300/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-11 2018 Cerai Gugat
646 0311/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-11 2018 Cerai Gugat
647 0314/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-11 2018 Cerai Gugat
648 0177/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-06 2018 Cerai Gugat
649 0187/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-06 2018 Cerai Gugat
650 0266/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-06 2018 Cerai Gugat
651 0149/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-04 2018 Cerai Gugat
652 0275/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-04 2018 Cerai Gugat
653 0293/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-04 2018 Cerai Gugat
654 0309/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-04 2018 Cerai Gugat
655 0321/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-12-04 2018 Cerai Gugat
656 0183/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-30 2018 Cerai Gugat
657 0185/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-30 2018 Cerai Gugat
658 0301/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-30 2018 Cerai Gugat
659 0171/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-28 2018 Cerai Gugat
660 0255/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-28 2018 Cerai Talak
661 0285/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-28 2018 Cerai Gugat
662 0287/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-28 2018 Cerai Gugat
663 0295/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-28 2018 Cerai Gugat
664 0304/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-28 2018 Cerai Gugat
665 0306/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-28 2018 Cerai Gugat
666 0307/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-28 2018 Cerai Gugat
667 0308/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-28 2018 Cerai Gugat
668 0312/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-28 2018 Cerai Gugat
669 0159/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-26 2018 Cerai Gugat
670 0168/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-26 2018 Cerai Gugat
671 0173/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-23 2018 Cerai Gugat
672 0180/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-23 2018 Cerai Gugat
673 0163/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-22 2018 Cerai Talak
674 0175/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-22 2018 Cerai Talak
675 0238/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-22 2018 Cerai Talak
676 0277/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-22 2018 Cerai Talak
677 0280/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-22 2018 Cerai Gugat
678 0152/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-21 2018 Cerai Gugat
679 0286/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-21 2018 Cerai Gugat
680 0296/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-21 2018 Cerai Gugat
681 0136/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-16 2018 Cerai Gugat
682 0009/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-11-15 2018 Cerai Talak
683 0167/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-15 2018 Cerai Talak
684 0271/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-15 2018 Cerai Talak
685 0217/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-13 2018 Cerai Gugat
686 0072/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-09 2018 Cerai Talak
687 0097/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-09 2018 Cerai Talak
688 0200/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-09 2018 Cerai Talak
689 0147/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-08 2018 Cerai Talak
690 0197/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-08 2018 Cerai Talak
691 0264/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-08 2018 Cerai Gugat
692 0273/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-08 2018 Cerai Gugat
693 0246/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-11-01 2018 Cerai Gugat
694 0259/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-30 2018 Cerai Gugat
695 0143/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-26 2018 Cerai Gugat
696 0249/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-26 2018 Cerai Gugat
697 0252/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-26 2018 Cerai Gugat
698 0261/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-26 2018 Cerai Gugat
699 0263/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-26 2018 Cerai Gugat
700 0269/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-26 2018 Cerai Gugat
701 0196/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-25 2018 Cerai Talak
702 0201/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-25 2018 Cerai Talak
703 0218/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-25 2018 Cerai Talak
704 0141/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-23 2018 Cerai Gugat
705 0150/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-23 2018 Cerai Gugat
706 0153/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-23 2018 Cerai Gugat
707 0184/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-23 2018 Cerai Gugat
708 0253/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-19 2018 Cerai Gugat
709 0111/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-18 2018 Cerai Talak
710 0216/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-18 2018 Cerai Talak
711 0224/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-18 2018 Cerai Talak
712 0024/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-17 2018 Cerai Talak
713 0170/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-17 2018 Cerai Talak
714 0207/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-17 2018 Cerai Talak
715 0222/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-17 2018 Cerai Gugat
716 0068/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-11 2018 Cerai Talak
717 0139/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-11 2018 Cerai Gugat
718 0151/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-11 2018 Cerai Gugat
719 0208/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-11 2018 Cerai Gugat
720 0233/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-11 2018 Cerai Gugat
721 0236/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-11 2018 Cerai Gugat
722 0213/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-10 2018 Cerai Gugat
723 0225/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-10 2018 Cerai Gugat
724 0129/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-09 2018 Cerai Gugat
725 0227/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-09 2018 Cerai Gugat
726 0028/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-05 2018 Cerai Gugat
727 0118/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-05 2018 Cerai Gugat
728 0124/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-05 2018 Cerai Gugat
729 0140/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-05 2018 Cerai Gugat
730 0182/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-10-04 2018 Cerai Talak
731 0324/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-10-01 2018 Cerai Gugat
732 0125/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-27 2018 Cerai Gugat
733 0127/Pdt.G/2016/PA.Mto 2018-09-26 2018 Cerai Gugat
734 0032/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-26 2018 Cerai Talak
735 0204/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-26 2018 Cerai Gugat
736 0117/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-25 2018 Cerai Gugat
737 0128/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-25 2018 Cerai Gugat
738 0148/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-20 2018 Cerai Gugat
739 0142/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-19 2018 Cerai Talak
740 0145/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-19 2018 Cerai Talak
741 0112/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-18 2018 Cerai Gugat
742 0113/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-18 2018 Cerai Gugat
743 0154/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-18 2018 Cerai Gugat
744 0179/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-18 2018 Cerai Gugat
745 0223/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-18 2018 Cerai Gugat
746 0110/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-17 2018 Cerai Gugat
747 0130/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-17 2018 Cerai Talak
748 0181/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-17 2018 Cerai Gugat
749 0206/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-17 2018 Cerai Talak
750 0109/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-12 2018 Cerai Gugat
751 0158/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-12 2018 Cerai Talak
752 0194/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-12 2018 Cerai Gugat
753 0001/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-06 2018 Cerai Talak
754 0103/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-06 2018 Cerai Talak
755 0174/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-06 2018 Cerai Gugat
756 0096/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-04 2018 Cerai Gugat
757 0193/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-09-04 2018 Cerai Gugat
758 0144/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-30 2018 Cerai Gugat
759 0133/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-29 2018 Cerai Talak
760 0172/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-29 2018 Cerai Talak
761 0205/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-29 2018 Cerai Gugat
762 0311/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-08-28 2018 Cerai Gugat
763 0105/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-28 2018 Cerai Gugat
764 0107/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-28 2018 Cerai Gugat
765 0138/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-28 2018 Cerai Talak
766 0188/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-28 2018 Cerai Gugat
767 0104/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-24 2018 Cerai Gugat
768 0195/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-24 2018 Cerai Gugat
769 0155/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-23 2018 Cerai Talak
770 0178/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-23 2018 Cerai Gugat
771 0094/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-21 2018 Cerai Gugat
772 0099/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-21 2018 Cerai Gugat
773 0162/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-21 2018 Cerai Gugat
774 0089/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-20 2018 Cerai Talak
775 0134/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-20 2018 Cerai Talak
776 0098/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-14 2018 Cerai Gugat
777 0080/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-10 2018 Cerai Gugat
778 0081/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-10 2018 Cerai Gugat
779 0102/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-10 2018 Cerai Gugat
780 0160/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-10 2018 Cerai Gugat
781 0164/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-10 2018 Cerai Gugat
782 0166/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-10 2018 Cerai Gugat
783 0363/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-08-07 2018 Cerai Gugat
784 0076/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-07 2018 Cerai Gugat
785 0078/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-07 2018 Cerai Gugat
786 0079/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-07 2018 Cerai Gugat
787 0058/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-03 2018 Cerai Gugat
788 0161/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-08-02 2018 Cerai Gugat
789 0056/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-31 2018 Cerai Gugat
790 0060/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-31 2018 Cerai Gugat
791 0121/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-31 2018 Cerai Gugat
792 0165/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-27 2018 Cerai Gugat
793 0052/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-26 2018 Cerai Talak
794 0131/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-26 2018 Cerai Talak
795 0066/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-24 2018 Cerai Gugat
796 0126/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-20 2018 Cerai Gugat
797 0146/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-20 2018 Cerai Gugat
798 0053/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-19 2018 Cerai Gugat
799 0063/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-19 2018 Cerai Gugat
800 0069/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-19 2018 Cerai Gugat
801 0077/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-17 2018 Cerai Gugat
802 0135/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-10 2018 Cerai Gugat
803 0137/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-10 2018 Cerai Gugat
804 0091/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-06 2018 Cerai Gugat
805 0108/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-06 2018 Cerai Gugat
806 0120/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-06 2018 Cerai Gugat
807 0123/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-06 2018 Cerai Gugat
808 0127/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-06 2018 Cerai Gugat
809 0004/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-05 2018 Cerai Gugat
810 0015/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-05 2018 Cerai Gugat
811 0017/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-05 2018 Cerai Gugat
812 0026/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-05 2018 Cerai Gugat
813 0029/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-05 2018 Cerai Gugat
814 0083/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-05 2018 Cerai Gugat
815 0084/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-05 2018 Cerai Gugat
816 0114/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-05 2018 Cerai Gugat
817 0085/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-03 2018 Cerai Gugat
818 0093/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-07-03 2018 Cerai Talak
819 0054/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-06-28 2018 Cerai Gugat
820 0006/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-06-26 2018 Cerai Gugat
821 0095/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-06-22 2018 Cerai Gugat
822 0119/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-06-22 2018 Cerai Gugat
823 0016/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-06-08 2018 Cerai Gugat
824 0022/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-06-08 2018 Cerai Gugat
825 0350/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-06-07 2018 Cerai Talak
826 0355/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-06-07 2018 Cerai Talak
827 0218/Pdt.G/2016/PA.Mto 2018-06-06 2018 Cerai Talak
828 0287/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-06-06 2018 Cerai Talak
829 0358/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-06-06 2018 Cerai Talak
830 0074/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-06-06 2018 Cerai Talak
831 0088/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-06-06 2018 Cerai Talak
832 0122/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-06-06 2018 Cerai Gugat
833 0116/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-06-05 2018 Cerai Gugat
834 0341/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-05-31 2018 Cerai Talak
835 0334/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-05-30 2018 Cerai Talak
836 0375/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-05-30 2018 Cerai Gugat
837 0115/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-05-30 2018 Cerai Gugat
838 0337/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-05-24 2018 Cerai Talak
839 0367/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-05-22 2018 Cerai Gugat
840 0369/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-05-22 2018 Cerai Gugat
841 0379/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-05-22 2018 Cerai Gugat
842 0301/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-05-18 2018 Cerai Gugat
843 0003/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-05-18 2018 Cerai Gugat
844 0064/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-05-18 2018 Cerai Gugat
845 0100/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-05-18 2018 Cerai Gugat
846 0101/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-05-18 2018 Cerai Gugat
847 0106/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-05-18 2018 Cerai Gugat
848 0345/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-05-17 2018 Cerai Gugat
849 0361/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-05-17 2018 Cerai Gugat
850 0373/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-05-17 2018 Cerai Talak
851 0062/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-05-17 2018 Cerai Talak
852 0357/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-05-16 2018 Cerai Gugat
853 0377/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-05-16 2018 Cerai Gugat
854 0327/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-05-15 2018 Cerai Talak
855 0343/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-05-15 2018 Cerai Gugat
856 0378/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-05-15 2018 Cerai Gugat
857 0087/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-05-15 2018 Cerai Gugat
858 0075/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-05-14 2018 Cerai Gugat
859 0086/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-05-09 2018 Cerai Gugat
860 0090/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-05-09 2018 Cerai Gugat
861 0333/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-05-08 2018 Cerai Talak
862 0353/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-05-08 2018 Cerai Gugat
863 0050/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-05-03 2018 Cerai Gugat
864 0310/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-05-02 2018 Cerai Gugat
865 0352/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-05-02 2018 Cerai Gugat
866 0073/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-04-27 2018 Cerai Gugat
867 0380/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-04-25 2018 Cerai Talak
868 0071/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-04-25 2018 Cerai Gugat
869 0338/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-04-24 2018 Cerai Gugat
870 0035/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-04-24 2018 Cerai Gugat
871 0039/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-04-24 2018 Cerai Gugat
872 0048/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-04-24 2018 Cerai Gugat
873 0065/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-04-24 2018 Cerai Gugat
874 0067/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-04-24 2018 Cerai Gugat
875 0082/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-04-24 2018 Cerai Gugat
876 0070/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-04-18 2018 Cerai Gugat
877 0306/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-04-17 2018 Cerai Gugat
878 0325/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-04-17 2018 Cerai Gugat
879 0326/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-04-17 2018 Cerai Gugat
880 0328/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-04-17 2018 Cerai Gugat
881 0046/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-04-17 2018 Cerai Gugat
882 0319/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-04-12 2018 Cerai Gugat
883 0044/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-04-12 2018 Cerai Gugat
884 0055/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-04-12 2018 Cerai Gugat
885 0299/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-04-11 2018 Cerai Gugat
886 0061/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-04-11 2018 Cerai Gugat
887 0296/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-04-10 2018 Cerai Talak
888 0317/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-04-10 2018 Cerai Gugat
889 0266/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-04-06 2018 Cerai Gugat
890 0293/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-04-06 2018 Cerai Gugat
891 0305/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-04-06 2018 Cerai Gugat
892 0344/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-04-06 2018 Cerai Gugat
893 0047/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-04-05 2018 Cerai Gugat
894 0248/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-04-03 2018 Cerai Gugat
895 0292/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-04-03 2018 Cerai Talak
896 0057/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-04-03 2018 Cerai Gugat
897 0009/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-28 2018 Cerai Gugat
898 0027/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-28 2018 Cerai Gugat
899 0249/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-03-27 2018 Cerai Talak
900 0309/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-03-27 2018 Cerai Gugat
901 0034/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-27 2018 Cerai Gugat
902 0294/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-03-23 2018 Cerai Gugat
903 0051/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-23 2018 Cerai Gugat
904 0284/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-03-22 2018 Cerai Gugat
905 0002/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-22 2018 Cerai Gugat
906 0038/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-22 2018 Cerai Gugat
907 0040/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-22 2018 Cerai Gugat
908 0031/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-16 2018 Cerai Gugat
909 0043/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-16 2018 Cerai Gugat
910 0033/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-15 2018 Cerai Gugat
911 0258/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-03-13 2018 Cerai Gugat
912 0276/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-03-13 2018 Cerai Gugat
913 0005/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-13 2018 Cerai Gugat
914 0012/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-13 2018 Cerai Gugat
915 0023/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-13 2018 Cerai Gugat
916 0356/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-03-12 2018 Cerai Talak
917 0267/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-03-08 2018 Cerai Gugat
918 0290/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-03-08 2018 Cerai Gugat
919 0302/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-03-08 2018 Cerai Talak
920 0348/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-03-08 2018 Cerai Talak
921 0018/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-08 2018 Cerai Gugat
922 0020/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-08 2018 Cerai Gugat
923 0025/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-08 2018 Cerai Gugat
924 0245/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-03-06 2018 Cerai Talak
925 0347/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-03-06 2018 Cerai Talak
926 0359/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-03-06 2018 Cerai Talak
927 0007/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-06 2018 Cerai Gugat
928 0008/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-06 2018 Cerai Gugat
929 0010/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-06 2018 Cerai Gugat
930 0019/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-06 2018 Cerai Gugat
931 0021/Pdt.G/2018/PA.Mto 2018-03-06 2018 Cerai Gugat
932 0360/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-03-05 2018 Cerai Talak
933 0362/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-03-01 2018 Cerai Gugat
934 0303/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-28 2018 Cerai Gugat
935 0351/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-28 2018 Cerai Gugat
936 0308/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-27 2018 Cerai Gugat
937 0335/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-21 2018 Cerai Gugat
938 0365/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-21 2018 Cerai Gugat
939 0366/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-21 2018 Cerai Gugat
940 0368/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-21 2018 Cerai Gugat
941 0370/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-21 2018 Cerai Gugat
942 0371/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-21 2018 Cerai Gugat
943 0254/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-20 2018 Cerai Gugat
944 0265/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-20 2018 Cerai Gugat
945 0376/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-20 2018 Cerai Gugat
946 0207/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-14 2018 Cerai Gugat
947 0261/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-14 2018 Cerai Gugat
948 0283/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-09 2018 Cerai Gugat
949 0346/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-09 2018 Cerai Gugat
950 0349/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-09 2018 Cerai Gugat
951 0229/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-08 2018 Cerai Gugat
952 0241/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-08 2018 Cerai Gugat
953 0251/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-02 2018 Cerai Gugat
954 0222/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-01 2018 Cerai Talak
955 0280/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-01 2018 Cerai Talak
956 0313/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-01 2018 Cerai Talak
957 0340/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-02-01 2018 Cerai Talak
958 0246/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-31 2018 Cerai Gugat
959 0270/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-31 2018 Cerai Talak
960 0331/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-31 2018 Cerai Talak
961 0339/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-31 2018 Cerai Gugat
962 0240/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-25 2018 Cerai Talak
963 0288/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-25 2018 Cerai Talak
964 0295/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-25 2018 Cerai Gugat
965 0316/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-25 2018 Cerai Gugat
966 0315/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-25 2018 Cerai Talak
967 0312/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-24 2018 Cerai Gugat
968 0322/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-24 2018 Cerai Gugat
969 0329/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-24 2018 Cerai Gugat
970 0336/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-24 2018 Cerai Gugat
971 0314/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-23 2018 Cerai Gugat
972 0193/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-19 2018 Cerai Gugat
973 0304/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-19 2018 Cerai Gugat
974 0320/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-17 2018 Cerai Gugat
975 0217/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-12 2018 Cerai Gugat
976 0231/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-12 2018 Cerai Gugat
977 0234/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-12 2018 Cerai Gugat
978 0256/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-10 2018 Cerai Gugat
979 0330/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-10 2018 Cerai Gugat
980 0342/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-10 2018 Cerai Gugat
981 0205/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-03 2018 Cerai Gugat
982 0225/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-03 2018 Cerai Gugat
983 0332/Pdt.G/2017/PA.Mto 2018-01-03 2018 Cerai Gugat
984 0277/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-12-28 2017 Cerai Gugat
985 0279/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-12-28 2017 Cerai Gugat
986 0298/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-12-28 2017 Cerai Gugat
987 0307/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-12-28 2017 Cerai Gugat
988 0291/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-12-21 2017 Cerai Gugat
989 0202/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-12-19 2017 Cerai Talak
990 0247/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-12-19 2017 Cerai Gugat
991 0289/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-12-19 2017 Cerai Gugat
992 0160/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-12-14 2017 Cerai Talak
993 0206/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-12-14 2017 Cerai Gugat
994 0200/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-12-08 2017 Cerai Gugat
995 0282/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-12-08 2017 Cerai Gugat
996 0243/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-12-04 2017 Cerai Gugat
997 0220/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-30 2017 Cerai Talak
998 0236/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-30 2017 Cerai Talak
999 0253/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-30 2017 Cerai Gugat
1000 0255/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-30 2017 Cerai Talak
1001 0259/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-30 2017 Cerai Talak
1002 0271/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-30 2017 Cerai Talak
1003 0238/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-24 2017 Cerai Gugat
1004 0263/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-24 2017 Cerai Gugat
1005 0212/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-17 2017 Cerai Gugat
1006 0262/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-16 2017 Cerai Talak
1007 0264/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-16 2017 Cerai Gugat
1008 0272/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-16 2017 Cerai Talak
1009 0275/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-16 2017 Cerai Gugat
1010 0269/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-15 2017 Cerai Gugat
1011 0273/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-15 2017 Cerai Gugat
1012 0116/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-14 2017 Cerai Gugat
1013 0133/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-14 2017 Cerai Gugat
1014 0250/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-14 2017 Cerai Gugat
1015 0252/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-14 2017 Cerai Gugat
1016 0257/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-14 2017 Cerai Gugat
1017 0208/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-10 2017 Cerai Gugat
1018 0260/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-07 2017 Cerai Gugat
1019 0199/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-02 2017 Cerai Talak
1020 0211/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-02 2017 Cerai Talak
1021 0223/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-11-01 2017 Cerai Gugat
1022 0125/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-31 2017 Cerai Gugat
1023 0189/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-31 2017 Cerai Gugat
1024 0185/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-27 2017 Cerai Gugat
1025 0188/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-27 2017 Cerai Gugat
1026 0182/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-26 2017 Cerai Gugat
1027 0183/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-26 2017 Cerai Gugat
1028 0235/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-26 2017 Cerai Gugat
1029 0179/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-24 2017 Cerai Gugat
1030 0244/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-24 2017 Cerai Gugat
1031 0345/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-10-19 2017 Cerai Talak
1032 0209/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-19 2017 Cerai Talak
1033 0237/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-18 2017 Cerai Gugat
1034 0175/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-17 2017 Cerai Gugat
1035 0164/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-13 2017 Cerai Gugat
1036 0203/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-13 2017 Cerai Gugat
1037 0254/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-10-12 2017 Cerai Talak
1038 0074/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-12 2017 Cerai Gugat
1039 0201/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-12 2017 Cerai Talak
1040 0210/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-12 2017 Cerai Talak
1041 0197/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-10 2017 Cerai Gugat
1042 0112/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-06 2017 Cerai Gugat
1043 0120/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-06 2017 Cerai Gugat
1044 0232/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-06 2017 Cerai Gugat
1045 0233/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-06 2017 Cerai Gugat
1046 0239/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-06 2017 Cerai Gugat
1047 0215/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-05 2017 Cerai Talak
1048 0121/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-04 2017 Cerai Gugat
1049 0126/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-04 2017 Cerai Gugat
1050 0139/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-04 2017 Cerai Gugat
1051 0190/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-04 2017 Cerai Gugat
1052 0104/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-03 2017 Cerai Gugat
1053 0169/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-03 2017 Cerai Gugat
1054 0177/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-03 2017 Cerai Gugat
1055 0187/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-03 2017 Cerai Gugat
1056 0227/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-03 2017 Cerai Gugat
1057 0228/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-03 2017 Cerai Gugat
1058 0242/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-10-03 2017 Cerai Gugat
1059 0170/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-09-29 2017 Cerai Gugat
1060 0196/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-09-29 2017 Cerai Gugat
1061 0224/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-09-29 2017 Cerai Gugat
1062 0226/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-09-28 2017 Cerai Gugat
1063 0030/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-09-27 2017 Cerai Talak
1064 0194/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-09-27 2017 Cerai Gugat
1065 0198/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-09-27 2017 Cerai Gugat
1066 0144/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-09-22 2017 Cerai Gugat
1067 0134/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-09-19 2017 Cerai Gugat
1068 0204/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-09-19 2017 Cerai Gugat
1069 0171/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-09-18 2017 Cerai Gugat
1070 0123/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-09-14 2017 Cerai Talak
1071 0150/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-09-14 2017 Cerai Talak
1072 0151/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-09-14 2017 Cerai Talak
1073 0162/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-09-13 2017 Cerai Talak
1074 0213/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-09-12 2017 Cerai Gugat
1075 0218/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-09-12 2017 Cerai Gugat
1076 0024/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-09-07 2017 Cerai Talak
1077 0181/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-09-06 2017 Cerai Talak
1078 0106/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-29 2017 Cerai Gugat
1079 0107/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-29 2017 Cerai Gugat
1080 0124/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-29 2017 Cerai Gugat
1081 0130/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-29 2017 Cerai Gugat
1082 0147/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-29 2017 Cerai Gugat
1083 0186/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-29 2017 Cerai Talak
1084 0122/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-24 2017 Cerai Gugat
1085 0136/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-24 2017 Cerai Talak
1086 0163/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-24 2017 Cerai Gugat
1087 0172/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-23 2017 Cerai Gugat
1088 0105/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-22 2017 Cerai Gugat
1089 0145/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-22 2017 Cerai Gugat
1090 0141/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-16 2017 Cerai Gugat
1091 0113/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-15 2017 Cerai Gugat
1092 0154/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-11 2017 Cerai Gugat
1093 0103/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-10 2017 Cerai Gugat
1094 0330/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-08-09 2017 Cerai Talak
1095 0108/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-09 2017 Cerai Gugat
1096 0118/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-08 2017 Cerai Gugat
1097 0158/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-08 2017 Cerai Gugat
1098 0110/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-04 2017 Cerai Gugat
1099 0357/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-08-01 2017 Cerai Gugat
1100 0358/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-08-01 2017 Cerai Gugat
1101 0064/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-01 2017 Cerai Gugat
1102 0070/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-01 2017 Cerai Gugat
1103 0083/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-01 2017 Cerai Talak
1104 0102/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-01 2017 Cerai Gugat
1105 0152/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-01 2017 Cerai Gugat
1106 0180/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-08-01 2017 Cerai Gugat
1107 0089/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-28 2017 Cerai Gugat
1108 0076/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-27 2017 Cerai Talak
1109 0039/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-26 2017 Cerai Talak
1110 0129/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-26 2017 Cerai Talak
1111 0173/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-26 2017 Cerai Gugat
1112 0349/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-07-25 2017 Cerai Gugat
1113 0023/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-25 2017 Cerai Gugat
1114 0080/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-25 2017 Cerai Gugat
1115 0084/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-25 2017 Cerai Gugat
1116 0085/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-25 2017 Cerai Gugat
1117 0167/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-25 2017 Cerai Gugat
1118 0050/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-20 2017 Cerai Talak
1119 0178/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-20 2017 Cerai Gugat
1120 0029/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-19 2017 Cerai Gugat
1121 0033/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-19 2017 Cerai Gugat
1122 0058/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-19 2017 Cerai Gugat
1123 0059/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-19 2017 Cerai Gugat
1124 0119/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-19 2017 Cerai Gugat
1125 0127/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-19 2017 Cerai Gugat
1126 0165/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-19 2017 Cerai Gugat
1127 0168/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-18 2017 Cerai Gugat
1128 0056/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-17 2017 Cerai Gugat
1129 0174/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-06 2017 Cerai Gugat
1130 0176/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-06 2017 Cerai Gugat
1131 0043/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-04 2017 Cerai Gugat
1132 0051/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-04 2017 Cerai Gugat
1133 0054/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-04 2017 Cerai Gugat
1134 0055/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-04 2017 Cerai Gugat
1135 0149/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-04 2017 Cerai Gugat
1136 0153/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-04 2017 Cerai Gugat
1137 0017/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-07-03 2017 Cerai Gugat
1138 0098/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-06-22 2017 Cerai Talak
1139 0137/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-06-22 2017 Cerai Gugat
1140 0060/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-06-21 2017 Cerai Gugat
1141 0131/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-06-21 2017 Cerai Talak
1142 0100/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-06-20 2017 Cerai Gugat
1143 0095/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-06-16 2017 Cerai Gugat
1144 0008/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-06-13 2017 Cerai Gugat
1145 0053/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-06-13 2017 Cerai Gugat
1146 0143/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-06-13 2017 Cerai Gugat
1147 0075/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-06-12 2017 Cerai Gugat
1148 0052/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-06-09 2017 Cerai Gugat
1149 0091/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-06-09 2017 Cerai Gugat
1150 0109/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-06-09 2017 Cerai Gugat
1151 0115/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-06-09 2017 Cerai Gugat
1152 0146/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-06-09 2017 Cerai Gugat
1153 0290/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-06-08 2017 Cerai Talak
1154 0073/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-06-08 2017 Cerai Talak
1155 0114/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-06-08 2017 Cerai Talak
1156 0015/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-06-07 2017 Cerai Gugat
1157 0140/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-06-06 2017 Cerai Gugat
1158 0128/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-26 2017 Cerai Gugat
1159 0135/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-26 2017 Cerai Gugat
1160 0034/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-24 2017 Cerai Gugat
1161 0097/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-23 2017 Cerai Talak
1162 0061/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-19 2017 Cerai Gugat
1163 0208/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-05-18 2017 Cerai Talak
1164 0018/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-18 2017 Cerai Talak
1165 0040/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-18 2017 Cerai Gugat
1166 0077/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-17 2017 Cerai Talak
1167 0348/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-05-15 2017 Cerai Gugat
1168 0082/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-15 2017 Cerai Gugat
1169 0111/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-15 2017 Cerai Gugat
1170 0333/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-05-10 2017 Cerai Gugat
1171 0337/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-05-10 2017 Cerai Gugat
1172 0099/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-10 2017 Cerai Gugat
1173 0313/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-05-04 2017 Cerai Gugat
1174 0057/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-04 2017 Cerai Gugat
1175 0065/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-04 2017 Cerai Gugat
1176 0066/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-04 2017 Cerai Gugat
1177 0067/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-04 2017 Cerai Gugat
1178 0069/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-04 2017 Cerai Gugat
1179 0071/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-04 2017 Cerai Gugat
1180 0078/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-04 2017 Cerai Gugat
1181 0094/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-04 2017 Cerai Gugat
1182 0117/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-04 2017 Cerai Gugat
1183 0046/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-03 2017 Cerai Gugat
1184 0072/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-03 2017 Cerai Gugat
1185 0087/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-05-03 2017 Cerai Gugat
1186 0044/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-04-28 2017 Cerai Gugat
1187 0063/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-04-27 2017 Cerai Gugat
1188 0068/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-04-27 2017 Cerai Gugat
1189 0086/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-04-26 2017 Cerai Gugat
1190 0013/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-04-25 2017 Cerai Gugat
1191 0093/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-04-25 2017 Cerai Gugat
1192 0037/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-04-20 2017 Cerai Talak
1193 0295/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-04-19 2017 Cerai Talak
1194 0048/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-04-19 2017 Cerai Talak
1195 0327/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-04-17 2017 Cerai Gugat
1196 0005/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-04-11 2017 Cerai Gugat
1197 0205/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-04-10 2017 Cerai Gugat
1198 0363/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-04-10 2017 Cerai Gugat
1199 0038/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-04-10 2017 Cerai Gugat
1200 0303/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-04-07 2017 Cerai Gugat
1201 0325/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-04-07 2017 Cerai Gugat
1202 0176/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-04-06 2017 Cerai Talak
1203 0261/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-04-06 2017 Cerai Talak
1204 0047/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-04-06 2017 Cerai Gugat
1205 0307/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-04-05 2017 Cerai Gugat
1206 0360/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-04-05 2017 Cerai Gugat
1207 0026/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-04-05 2017 Cerai Gugat
1208 0036/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-04-05 2017 Cerai Talak
1209 0045/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-04-05 2017 Cerai Talak
1210 0049/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-04-04 2017 Cerai Gugat
1211 0267/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-31 2017 Cerai Gugat
1212 0352/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-30 2017 Cerai Talak
1213 0006/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-03-30 2017 Cerai Talak
1214 0019/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-03-30 2017 Cerai Gugat
1215 0025/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-03-30 2017 Cerai Gugat
1216 0021/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-03-29 2017 Cerai Gugat
1217 0304/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-27 2017 Cerai Gugat
1218 0314/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-27 2017 Cerai Gugat
1219 0014/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-03-23 2017 Cerai Talak
1220 0022/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-03-23 2017 Cerai Talak
1221 0035/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-03-22 2017 Cerai Gugat
1222 0294/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-21 2017 Cerai Gugat
1223 0338/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-21 2017 Cerai Gugat
1224 0277/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-20 2017 Cerai Gugat
1225 0343/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-20 2017 Cerai Gugat
1226 0031/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-03-20 2017 Cerai Gugat
1227 0355/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-16 2017 Cerai Talak
1228 0002/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-03-16 2017 Cerai Talak
1229 0011/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-03-16 2017 Cerai Gugat
1230 0282/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-15 2017 Cerai Gugat
1231 0027/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-03-15 2017 Cerai Gugat
1232 0321/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-14 2017 Cerai Gugat
1233 0016/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-03-14 2017 Cerai Gugat
1234 0028/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-03-14 2017 Cerai Gugat
1235 0347/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-10 2017 Cerai Gugat
1236 0284/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-09 2017 Cerai Gugat
1237 0286/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-09 2017 Cerai Gugat
1238 0341/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-09 2017 Cerai Talak
1239 0353/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-09 2017 Cerai Talak
1240 0276/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-08 2017 Cerai Talak
1241 0308/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-08 2017 Cerai Talak
1242 0020/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-03-07 2017 Cerai Gugat
1243 0010/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-03-06 2017 Cerai Gugat
1244 0324/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-03 2017 Cerai Gugat
1245 0356/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-03 2017 Cerai Gugat
1246 0361/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-03 2017 Cerai Gugat
1247 0350/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-02 2017 Cerai Talak
1248 0272/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-01 2017 Cerai Gugat
1249 0362/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-03-01 2017 Cerai Gugat
1250 0012/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-03-01 2017 Cerai Gugat
1251 0003/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-02-28 2017 Cerai Gugat
1252 0004/Pdt.G/2017/PA.Mto 2017-02-28 2017 Cerai Gugat
1253 0351/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-24 2017 Cerai Gugat
1254 0359/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-24 2017 Cerai Gugat
1255 0244/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-23 2017 Cerai Gugat
1256 0259/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-22 2017 Cerai Gugat
1257 0233/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-17 2017 Cerai Gugat
1258 0316/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-16 2017 Cerai Gugat
1259 0201/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-13 2017 Cerai Gugat
1260 0213/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-13 2017 Cerai Gugat
1261 0234/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-13 2017 Cerai Gugat
1262 0258/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-13 2017 Cerai Gugat
1263 0344/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-09 2017 Cerai Gugat
1264 0224/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-08 2017 Cerai Talak
1265 0322/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-08 2017 Cerai Talak
1266 0249/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-07 2017 Cerai Gugat
1267 0319/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-07 2017 Cerai Gugat
1268 0342/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-07 2017 Cerai Gugat
1269 0346/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-07 2017 Cerai Gugat
1270 0354/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-07 2017 Cerai Gugat
1271 0299/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-03 2017 Cerai Gugat
1272 0311/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-03 2017 Cerai Gugat
1273 0336/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-03 2017 Cerai Gugat
1274 0339/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-03 2017 Cerai Gugat
1275 0329/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-01 2017 Cerai Gugat
1276 0334/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-02-01 2017 Cerai Gugat
1277 0331/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-31 2017 Cerai Gugat
1278 0253/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-30 2017 Cerai Gugat
1279 0217/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-30 2017 Cerai Gugat
1280 0245/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-30 2017 Cerai Gugat
1281 0240/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-27 2017 Cerai Gugat
1282 0214/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-26 2017 Cerai Gugat
1283 0229/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-26 2017 Cerai Gugat
1284 0251/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-26 2017 Cerai Gugat
1285 0328/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-26 2017 Cerai Gugat
1286 0323/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-25 2017 Cerai Gugat
1287 0211/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-24 2017 Cerai Talak
1288 0230/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-24 2017 Cerai Gugat
1289 0310/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-24 2017 Cerai Talak
1290 0317/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-19 2017 Cerai Talak
1291 0226/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-17 2017 Cerai Gugat
1292 0318/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-17 2017 Cerai Talak
1293 0326/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-17 2017 Cerai Talak
1294 0293/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-12 2017 Cerai Talak
1295 0196/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-05 2017 Cerai Talak
1296 0203/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-05 2017 Cerai Gugat
1297 0207/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-05 2017 Cerai Gugat
1298 0215/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-05 2017 Cerai Gugat
1299 0297/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-05 2017 Cerai Gugat
1300 0260/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-04 2017 Cerai Gugat
1301 0278/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-04 2017 Cerai Talak
1302 0280/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-04 2017 Cerai Gugat
1303 0287/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-04 2017 Cerai Talak
1304 0309/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-04 2017 Cerai Gugat
1305 0312/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-04 2017 Cerai Gugat
1306 0298/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-03 2017 Cerai Gugat
1307 0305/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-03 2017 Cerai Gugat
1308 0315/Pdt.G/2016/PA.Mto 2017-01-03 2017 Cerai Gugat
1309 0198/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-12-29 2016 Cerai Gugat
1310 0212/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-12-29 2016 Cerai Gugat
1311 0300/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-12-27 2016 Cerai Gugat
1312 0302/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-12-27 2016 Cerai Gugat
1313 0306/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-12-27 2016 Cerai Gugat
1314 0192/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-12-23 2016 Cerai Gugat
1315 0239/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-12-23 2016 Cerai Gugat
1316 0202/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-12-21 2016 Cerai Gugat
1317 0197/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-12-20 2016 Cerai Gugat
1318 0283/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-12-16 2016 Cerai Gugat
1319 0291/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-12-16 2016 Cerai Gugat
1320 0301/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-12-16 2016 Cerai Gugat
1321 0273/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-12-14 2016 Cerai Talak
1322 0292/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-12-14 2016 Cerai Gugat
1323 0270/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-12-08 2016 Cerai Talak
1324 0281/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-12-08 2016 Cerai Talak
1325 0237/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-12-07 2016 Cerai Talak
1326 0185/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-12-05 2016 Cerai Gugat
1327 0236/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-12-01 2016 Cerai Talak
1328 0262/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-12-01 2016 Cerai Talak
1329 0113/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-30 2016 Cerai Talak
1330 0288/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-29 2016 Cerai Gugat
1331 0166/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-25 2016 Cerai Gugat
1332 0102/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-24 2016 Cerai Talak
1333 0257/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-24 2016 Cerai Gugat
1334 0263/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-23 2016 Cerai Gugat
1335 0271/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-23 2016 Cerai Gugat
1336 0124/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-11-22 2016 Cerai Talak
1337 0066/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-21 2016 Cerai Talak
1338 0265/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-18 2016 Cerai Gugat
1339 0091/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-17 2016 Cerai Gugat
1340 0179/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-17 2016 Cerai Gugat
1341 0256/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-17 2016 Cerai Gugat
1342 0266/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-17 2016 Cerai Gugat
1343 0174/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-16 2016 Cerai Gugat
1344 0252/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-16 2016 Cerai Gugat
1345 0264/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-16 2016 Cerai Gugat
1346 0268/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-16 2016 Cerai Gugat
1347 0255/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-15 2016 Cerai Gugat
1348 0246/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-15 2016 Cerai Gugat
1349 0269/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-15 2016 Cerai Gugat
1350 0274/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-15 2016 Cerai Gugat
1351 0275/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-15 2016 Cerai Gugat
1352 0243/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-14 2016 Cerai Gugat
1353 0210/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-10 2016 Cerai Gugat
1354 0216/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-08 2016 Cerai Gugat
1355 0204/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-03 2016 Cerai Talak
1356 0222/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-03 2016 Cerai Talak
1357 0231/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-03 2016 Cerai Talak
1358 0182/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-02 2016 Cerai Gugat
1359 0308/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-11-02 2016 Cerai Gugat
1360 0247/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-11-02 2016 Cerai Gugat
1361 0190/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-27 2016 Cerai Talak
1362 0200/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-27 2016 Cerai Talak
1363 0221/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-27 2016 Cerai Talak
1364 0241/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-27 2016 Cerai Gugat
1365 0136/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-26 2016 Cerai Gugat
1366 0157/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-26 2016 Cerai Gugat
1367 0158/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-26 2016 Cerai Talak
1368 0163/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-26 2016 Cerai Gugat
1369 0181/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-24 2016 Cerai Talak
1370 0125/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-21 2016 Cerai Gugat
1371 0142/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-21 2016 Cerai Gugat
1372 0160/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-21 2016 Cerai Gugat
1373 0206/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-20 2016 Cerai Gugat
1374 0209/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-20 2016 Cerai Gugat
1375 0078/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-19 2016 Cerai Gugat
1376 0235/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-19 2016 Cerai Gugat
1377 0242/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-19 2016 Cerai Gugat
1378 0232/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-18 2016 Cerai Gugat
1379 0022/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-14 2016 Cerai Gugat
1380 0144/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-14 2016 Cerai Gugat
1381 0146/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-14 2016 Cerai Gugat
1382 0219/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-13 2016 Cerai Gugat
1383 0225/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-13 2016 Cerai Gugat
1384 0189/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-11 2016 Cerai Gugat
1385 0223/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-11 2016 Cerai Gugat
1386 0120/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-06 2016 Cerai Talak
1387 0135/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-06 2016 Cerai Gugat
1388 0143/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-06 2016 Cerai Gugat
1389 0137/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-05 2016 Cerai Talak
1390 0220/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-05 2016 Cerai Gugat
1391 0195/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-10-03 2016 Cerai Gugat
1392 0084/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-28 2016 Cerai Gugat
1393 0227/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-28 2016 Cerai Gugat
1394 0156/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-23 2016 Cerai Gugat
1395 0070/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-21 2016 Cerai Talak
1396 0194/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-19 2016 Cerai Gugat
1397 0110/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-16 2016 Cerai Gugat
1398 0173/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-16 2016 Cerai Gugat
1399 0041/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-15 2016 Cerai Gugat
1400 0067/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-15 2016 Cerai Talak
1401 0177/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-14 2016 Cerai Gugat
1402 0191/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-14 2016 Cerai Gugat
1403 0199/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-14 2016 Cerai Gugat
1404 0115/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-09 2016 Cerai Gugat
1405 0183/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-09 2016 Cerai Gugat
1406 0186/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-09 2016 Cerai Gugat
1407 0138/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-07 2016 Cerai Gugat
1408 0154/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-07 2016 Cerai Talak
1409 0188/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-07 2016 Cerai Gugat
1410 0172/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-05 2016 Cerai Talak
1411 0068/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-01 2016 Cerai Talak
1412 0133/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-01 2016 Cerai Gugat
1413 0164/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-01 2016 Cerai Talak
1414 0107/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-09-01 2016 Cerai Gugat
1415 0161/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-08-18 2016 Cerai Gugat
1416 0080/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-08-16 2016 Cerai Gugat
1417 0171/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-08-15 2016 Cerai Gugat
1418 0108/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-08-12 2016 Cerai Gugat
1419 0072/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-08-11 2016 Cerai Gugat
1420 0168/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-08-11 2016 Cerai Gugat
1421 0085/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-08-09 2016 Cerai Gugat
1422 0106/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-08-09 2016 Cerai Talak
1423 0119/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-08-09 2016 Cerai Gugat
1424 0165/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-08-09 2016 Cerai Gugat
1425 0077/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-08-08 2016 Cerai Gugat
1426 0093/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-08-08 2016 Cerai Gugat
1427 0095/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-08-08 2016 Cerai Gugat
1428 0169/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-08-05 2016 Cerai Gugat
1429 0140/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-08-04 2016 Cerai Talak
1430 0088/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-08-03 2016 Cerai Gugat
1431 0124/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-08-03 2016 Cerai Talak
1432 0053/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-08-02 2016 Cerai Gugat
1433 0131/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-08-02 2016 Cerai Talak
1434 0134/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-08-02 2016 Cerai Gugat
1435 0064/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-07-29 2016 Cerai Gugat
1436 0155/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-07-27 2016 Cerai Talak
1437 0058/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-07-26 2016 Cerai Talak
1438 0090/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-07-26 2016 Cerai Gugat
1439 0145/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-07-26 2016 Cerai Talak
1440 0141/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-07-25 2016 Cerai Gugat
1441 0147/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-07-25 2016 Cerai Gugat
1442 0159/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-07-25 2016 Cerai Gugat
1443 0069/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-07-18 2016 Cerai Talak
1444 0121/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-07-18 2016 Cerai Talak
1445 0117/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-07-18 2016 Cerai Talak
1446 0003/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-07-11 2016 Cerai Gugat
1447 0062/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-07-11 2016 Cerai Gugat
1448 0065/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-07-11 2016 Cerai Gugat
1449 0130/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-07-11 2016 Cerai Gugat
1450 0139/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-07-11 2016 Cerai Gugat
1451 0092/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-07-01 2016 Cerai Gugat
1452 0152/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-30 2016 Cerai Gugat
1453 0151/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-29 2016 Cerai Gugat
1454 0153/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-29 2016 Cerai Gugat
1455 0052/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-24 2016 Cerai Gugat
1456 0059/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-24 2016 Cerai Gugat
1457 0148/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-24 2016 Cerai Gugat
1458 0265/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-06-24 2016 Cerai Gugat
1459 0038/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-23 2016 Cerai Talak
1460 0046/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-23 2016 Cerai Gugat
1461 0051/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-23 2016 Cerai Gugat
1462 0109/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-23 2016 Cerai Talak
1463 0097/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-21 2016 Cerai Gugat
1464 0126/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-20 2016 Cerai Gugat
1465 0114/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-17 2016 Cerai Gugat
1466 0128/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-17 2016 Cerai Gugat
1467 0009/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-14 2016 Cerai Gugat
1468 0045/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-13 2016 Cerai Gugat
1469 0086/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-13 2016 Cerai Gugat
1470 0100/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-09 2016 Cerai Talak
1471 0082/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-08 2016 Cerai Gugat
1472 0116/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-08 2016 Cerai Gugat
1473 0123/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-08 2016 Cerai Gugat
1474 0073/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-07 2016 Cerai Talak
1475 0096/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-07 2016 Cerai Talak
1476 0010/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-03 2016 Cerai Gugat
1477 0087/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-02 2016 Cerai Gugat
1478 0015/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-06-01 2016 Cerai Gugat
1479 0092/Pdt.G/2014/PA.Mto 2016-06-01 2016 Cerai Talak
1480 0001/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-05-31 2016 Cerai Gugat
1481 0002/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-05-31 2016 Cerai Gugat
1482 0021/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-05-30 2016 Cerai Gugat
1483 0105/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-05-27 2016 Cerai Gugat
1484 0104/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-05-27 2016 Cerai Gugat
1485 0112/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-05-26 2016 Cerai Gugat
1486 0118/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-05-26 2016 Cerai Gugat
1487 0300/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-05-26 2016 Cerai Gugat
1488 0071/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-05-25 2016 Cerai Talak
1489 0079/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-05-25 2016 Cerai Gugat
1490 0314/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-05-25 2016 Cerai Gugat
1491 0061/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-05-24 2016 Cerai Gugat
1492 0303/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-05-24 2016 Cerai Talak
1493 0094/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-05-19 2016 Cerai Talak
1494 0304/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-05-19 2016 Cerai Gugat
1495 0309/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-05-19 2016 Cerai Gugat
1496 0099/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-05-18 2016 Cerai Talak
1497 0040/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-05-09 2016 Cerai Gugat
1498 0076/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-05-09 2016 Cerai Gugat
1499 0098/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-05-04 2016 Cerai Gugat
1500 0050/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-04-25 2016 Cerai Talak
1501 0269/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-04-25 2016 Cerai Gugat
1502 0081/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-04-22 2016 Cerai Gugat
1503 0049/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-04-21 2016 Cerai Gugat
1504 0268/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-04-20 2016 Cerai Talak
1505 0033/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-04-19 2016 Cerai Talak
1506 0043/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-04-19 2016 Cerai Gugat
1507 0075/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-04-12 2016 Cerai Gugat
1508 0251/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-04-12 2016 Cerai Gugat
1509 0290/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-04-12 2016 Cerai Gugat
1510 0056/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-04-08 2016 Cerai Gugat
1511 0282/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-04-06 2016 Cerai Gugat
1512 0014/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-04-01 2016 Cerai Gugat
1513 0035/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-04-01 2016 Cerai Gugat
1514 0039/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-04-01 2016 Cerai Gugat
1515 0060/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-04-01 2016 Cerai Gugat
1516 0247/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-04-01 2016 Cerai Gugat
1517 0264/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-04-01 2016 Cerai Gugat
1518 0272/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-04-01 2016 Cerai Gugat
1519 0246/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-03-31 2016 Cerai Talak
1520 0023/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-03-29 2016 Cerai Gugat
1521 0025/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-03-29 2016 Cerai Gugat
1522 0016/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-03-23 2016 Cerai Talak
1523 0054/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-03-22 2016 Cerai Gugat
1524 0055/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-03-22 2016 Cerai Gugat
1525 0057/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-03-22 2016 Cerai Gugat
1526 0287/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-03-17 2016 Cerai Talak
1527 0005/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-03-16 2016 Cerai Talak
1528 0024/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-03-16 2016 Cerai Talak
1529 0011/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-03-15 2016 Cerai Gugat
1530 0017/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-03-15 2016 Cerai Talak
1531 0019/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-03-10 2016 Cerai Gugat
1532 0313/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-03-10 2016 Cerai Gugat
1533 0307/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-03-08 2016 Cerai Talak
1534 0030/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-03-07 2016 Cerai Talak
1535 0031/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-03-03 2016 Cerai Gugat
1536 0036/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-03-03 2016 Cerai Gugat
1537 0004/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-02-26 2016 Cerai Gugat
1538 0013/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-02-26 2016 Cerai Gugat
1539 0018/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-02-26 2016 Cerai Gugat
1540 0026/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-02-26 2016 Cerai Gugat
1541 0029/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-02-26 2016 Cerai Gugat
1542 0042/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-02-26 2016 Cerai Gugat
1543 0238/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-02-24 2016 Cerai Gugat
1544 0315/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-02-23 2016 Cerai Talak
1545 0008/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-02-19 2016 Cerai Gugat
1546 0232/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-02-19 2016 Cerai Gugat
1547 0007/Pdt.G/2016/PA.Mto 2016-02-18 2016 Cerai Gugat
1548 0240/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-02-18 2016 Cerai Gugat
1549 0316/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-02-18 2016 Cerai Gugat
1550 0225/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-02-17 2016 Cerai Gugat
1551 0278/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-02-17 2016 Cerai Talak
1552 0310/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-02-17 2016 Cerai Talak
1553 0243/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-02-16 2016 Cerai Talak
1554 0270/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-02-16 2016 Cerai Gugat
1555 0235/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-02-16 2016 Cerai Gugat
1556 0233/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-02-11 2016 Cerai Gugat
1557 0239/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-02-10 2016 Cerai Gugat
1558 0227/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-02-10 2016 Cerai Gugat
1559 0311/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-02-10 2016 Cerai Gugat
1560 0209/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-02-10 2016 Cerai Gugat
1561 0221/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-02-05 2016 Cerai Gugat
1562 0208/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-02-04 2016 Cerai Gugat
1563 0194/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-29 2016 Cerai Gugat
1564 0299/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-28 2016 Cerai Gugat
1565 0305/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-26 2016 Cerai Gugat
1566 0306/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-25 2016 Cerai Gugat
1567 0197/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-21 2016 Cerai Gugat
1568 0295/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-20 2016 Cerai Talak
1569 0293/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-14 2016 Cerai Talak
1570 0277/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-13 2016 Cerai Talak
1571 0302/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-13 2016 Cerai Gugat
1572 0288/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-07 2016 Cerai Gugat
1573 0298/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-07 2016 Cerai Gugat
1574 0312/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-07 2016 Cerai Gugat
1575 0286/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-05 2016 Cerai Gugat
1576 0179/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-05 2016 Cerai Gugat
1577 0207/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-05 2016 Cerai Gugat
1578 0291/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-05 2016 Cerai Gugat
1579 0296/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-05 2016 Cerai Gugat
1580 0301/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-05 2016 Cerai Gugat
1581 0254/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-04 2016 Cerai Gugat
1582 0276/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-04 2016 Cerai Gugat
1583 0166/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-04 2016 Cerai Gugat
1584 0279/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-04 2016 Cerai Gugat
1585 0281/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-04 2016 Cerai Gugat
1586 0284/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-04 2016 Cerai Gugat
1587 0185/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-04 2016 Cerai Gugat
1588 0184/Pdt.G/2015/PA.Mto 2016-01-04 2016 Cerai Gugat
NO. NOMOR PERKARA TANGGAL AKTA CERAI TAHUN AKTA CERAI JENIS PERKARA