1. Perkara Cerai Gugat

2. Perkara Cerai Talak

3. Perkara Lainnya

4. Perkara Banding

5. Perkara Kasasi

6. Perkara Peninjauan Kembali (PK)

7. Alur Berperkara